I hate you for making me feel ignored and unloved.

ang swerte-swerte ni Axel sa girlfriend niya. Kung ako lang iyon at alam kong may klase ay uunahin ko ang klase ko. Di ko talaga priority ang love life.

My seatmates until we graduate :) From left to right: Dumo, Duque & Dy

My seatmates until we graduate :) From left to right: Dumo, Duque & Dy

©